Litet glansfly
Elaphria venustula (Hübner, 1790)

Litet glansfly Elaphria venustula T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Elaphria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elaphria venustula (Hübner, 1790). Litet glansfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever på blommorna av bl. a. rosväxter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer