Hagtornsfly
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)

Hagtornsfly Allophyes oxyacanthae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Allophyes.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758). Hagtornsfly förekommer allmänt från Sk till Hr. Vingbredd 39-43 mm. Larven lever på slån och hagtorn, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer