Ängsullminerarmal
Elachista eleochariella Stainton, 1851

Ängsullminerarmal Elachista eleochariella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista eleochariella Stainton, 1851. Ängsullminerarmal förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 7-8 mm. Larven minerar i bl. a. ängsull.

Mediafiler på webben
Läs mer