Strätteskärmmal
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839)

Strätteskärmmal Phaulernis fulviguttella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phaulernis fulviguttella (Zeller, 1839). Strätteskärmmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till To. Vingbredd 10-11 mm. Larven lever i september oktober i hopspunna frön av strätta, förpuppning i en tunn kokong på marken. Synonym Oecophora auromaculata Frey, 1855

Mediafiler på webben
Läs mer