Allmän kvällsbredvecklare
Eulia ministrana (Linnaeus, 1758)

Allmän kvällsbredvecklare Eulia ministrana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Eulia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10516)Eulia ministrana (Linnaeus, 1758). Allmän kvällsbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 18-24 mm. Larven i september oktober i en bladrulle på diverse lövträd och buskar, förpuppning på våren i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer