Brunrött skogsfly
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brunrött skogsfly Cerastis leucographa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cerastis leucographa (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunrött skogsfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 32-38 mm. Larven lever på diverse träd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer