Vitbandad förnamal
Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854)

Vitbandad förnamal Oegoconia deauratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Oegoconia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 6056)Oegoconia deauratella (Herrich-Schäffer, 1854). Vitbandad förnamal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vr. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever i förna.

Mediafiler på webben
Läs mer