Violettbrun flikmätare
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809)

Violettbrun flikmätare Ennomos fuscantaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ennomos fuscantaria (Haworth, 1809), hane, hona, undersida. Violettbrun flikmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 37-42 mm. Larven lever på ask och liguster, förpuppning i ett sammanrullat blad.

Mediafiler på webben
Läs mer