Bergskrabbemal
Nothris lemniscella (Zeller, 1839)

Bergskrabbemal Nothris lemniscella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nothris lemniscella (Zeller, 1839). Bergskrabbemal förekommer sällsynt från Sk till Go. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever under och mellan bladen på bergsskrabba.

Mediafiler på webben
Läs mer