Bandjordfly
Euxoa vitta (Esper, 1789)

Bandjordfly Euxoa vitta T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Euxoa vitta (Esper, 1789). Bandjordfly förekommer tämligen sällsynt i Sm samt på Öl, Go. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer