Sikelspetsad timjesäckmal
Coleophora lixella Zeller, 1849

Sikelspetsad timjesäckmal Coleophora lixella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Coleophora lixella Zeller, 1849. Sikelspetsad timjesäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Vs. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i en bladsäck på timjan.

Mediafiler på webben
Läs mer