Mörkbrunt skuggfly
Rusina ferruginea (Esper, 1785)

Mörkbrunt skuggfly Rusina ferruginea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Rusina.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Rusina ferruginea (Esper, 1785). Mörkbrunt skuggfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 32-39 mm. Larven lever på bl. a. syra, skräppa och pilört, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua tenebrosa Hübner, 1803

Mediafiler på webben
Läs mer