Bågpraktmal
Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)

Bågpraktmal Metalampra cinnamomea T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Metalampra.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10298)Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839). Bågpraktmal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever under barken på tall och andra träd.

Mediafiler på webben
Läs mer