Töckenfly
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813)

Töckenfly Acosmetia caliginosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Acosmetia.)
Acosmetia caliginosa (Hübner, 1813). Töckenfly är uppgiven från Sk på 1800-talet. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på ängsskära, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer