Ljunggräsmott
Crambus ericella (Hübner, 1813)

Ljunggräsmott Crambus ericella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Crambus ericella (Hübner, 1813). Ljunggräsmott förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever i maj juni på gräs, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer