Vårflikvinge
Odontosia sieversii (Ménetriés, 1856)

Vårflikvinge Odontosia sieversii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Odontosia sieversii (Ménetriés, 1856), hane. Vårflikvinge förekommer tämligen sällsynt från Sk till Lu. Vingbredd 39-49 mm. Larven lever på björk, förpuppning i en tunn spånad på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer