Måbärsknoppmal
Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846)

Måbärsknoppmal Lampronia redimitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia redimitella (Lienig & Zeller, 1846). Måbärsknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 9-12 mm. Huvudhår ockragula. Antennerna ca halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med purpurton. De är försedda med två ljusa tvärband varav det yttre ibland kan vara avbrutet på mitten. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogar där det växer måbär.

Associationer

Näringsväxt: Ribes.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i knopparna på måbär. När den är fullväxt spinner den in sig i ett blad och förpuppas.

Utbredning

Är sällsynt påträffad i Södermanland och Uppland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i norra Norge och norra Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer