Löktravmott
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767)

Löktravmott Evergestis limbata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Evergestis limbata (Linnaeus, 1767). Löktravmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 18-22 mm. Larven lever i september oktober på löktrav och vägsenap.

Mediafiler på webben
Läs mer