Molnbrämat senapsmott
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)

Molnbrämat senapsmott Evergestis extimalis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Evergestis extimalis (Scopoli, 1763). Molnbrämat senapsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hr. Vingbredd 24-28 mm. Larven lever i september oktober på frön och skottspetsar av diverse korsblomstriga växter, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer