Mörkbrämad gullrisblomvecklare
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856)

Mörkbrämad gullrisblomvecklare Cochylidia implicitana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cochylidia implicitana (Wocke, 1856). Mörkbrämad gullrisblomvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 10-14 mm. Larven lever i juli och september till april i blomkorgen på diverse korgblomstriga växter, förpuppning i blomkorgen.

Mediafiler på webben
Läs mer