Dyster fältmätare
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758)

Dyster fältmätare Epirrhoe tristata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epirrhoe tristata (Linnaeus, 1758). Dyster fältmätare förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på måra, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer