Violettrött nejlikfly
Hadena rivularis (Fabricius, 1775)

Violettrött nejlikfly Hadena rivularis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Hadena rivularis (Fabricius, 1775). Violettrött nejlikfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 30-33 mm. Larven lever på gökblomster, glim, blära och tjärblomster, förpuppning i en kokong i marken. Synonym Noctua cucubali Denis & Schiffermüller, 1775

Mediafiler på webben
Läs mer