Jordgrått ängsfly
Apamea oblonga (Haworth, 1809)

Jordgrått ängsfly Apamea oblonga T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Apamea oblonga (Hübner, 1809). Jordgrått ängsfly förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 43-48 mm. Larven lever på gräsrötter, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer