Pilguldmal
Phyllonorycter salictellus (Zeller, 1846)

Pilguldmal Phyllonorycter salictella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter salictellus (Zeller, 1846). Pilguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår gråbruna framtill, smutsvita baktill. Antenner ringade, något kortare än framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna. På framkanten finns en ljus hake, mörkt begränsad. På bakkanten fins två hakar varav den innersta är långt utdragen. Vid vingspetsen en utdragen, svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som sträcker sig förbi basen av hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogskmarker där det växer björk.

Associationer

Näringsväxt: Salix-arter.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina, förpuppning i en vit kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland. Mina av Pilguldmal Phyllonorycter salictellus i pilblad.

Mediafiler på webben
Läs mer