Tallsmalvingemal
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)

Tallsmalvingemal Batrachedra pinicolella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839). Tallsmalvingemal förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever först minerande på tallbarr senare i vävrör.

Mediafiler på webben
Läs mer