Vattenaloemott
Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758)

Vattenaloemott Parapoynx stratiotata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Parapoynx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10786)Parapoynx stratiotata (Linnaeus, 1758). Vattenaloemott förekommer allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 21-30 mm. Larven lever från oktober till maj under vattenytan i ett spinn med bladbitar från näringsväxten som är andmat, nate, vattenpest, näckrosor, kranssvalting, vattenaloe m. fl. , förpuppning i en kokong under vattenytan.

Mediafiler på webben
Läs mer