Pältsasäckmal
Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952

Pältsasäckmal Coleophora paeltsaella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

  • Art: Coleophora derasofasciella pältsasäckmal
Coleophora paeltsaella Palmqvist & Hellberg, 1999. Pältsasäckmal har hittills endast påträffats i To Pältsa. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i en rörsäck på fjällsippa. Arten kan möjligen vara synonym med Coleophora derasofasciella Klimesch, 1952, se bild.

Mediafiler på webben
Läs mer