Mångformig aspvecklare
Epinotia nisella (Clerck, 1759)

Mångformig aspvecklare Epinotia nisella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epinotia nisella (Clerck, 1759). Mångformig aspvecklare.

Beskrivning

Vingbredd 12-18 mm. Huvudhår gråbruna. Antennerna cirka halva framvingelängden. Framvingarna mycket variabla från gråvitt till rödaktigt med fläckar av svarta och färgade fjäll. Bakvingar brungrå. Gråaktiga former är svåra att skilja från Epinotia cinereana.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmiljöer.

Associationer

Näringsväxt: Salix, Populus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus, men skräms lätt upp på dagen där den ofta vilar på trädstammar.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever på hägena av sälg och asp.

Utbredning

Är påträffad från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer