Dammott
Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767)

Dammott Nymphula nitidulata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Nymphula.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10787)Nymphula nitidulata (Hufnagel, 1767). Dammott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-25 mm. Larven lever från september till maj under vattenytan i en bladsäck på gul näckros och igelknopp, förpuppning i en kokong under vattenytan. Synonym Phalaena stagnata Donovan, 1806

Mediafiler på webben
Läs mer