Rödtonad röllekrotvecklare
Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935

Rödtonad röllekrotvecklare Dichrorampha vancouverana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Dichrorampha vancouverana McDunnough, 1935. Rödtonad röllekrotvecklare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 10-16 mm. Larven lever från oktober till maj i roten av rölleka, förpuppning i näringsväxten. Synonymer Dichrorampha gueneeana Obraztsov, 1953, Dichrorampha politana sensu auct.

Mediafiler på webben
Läs mer