Fyrbandad fältmätare
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)

Fyrbandad fältmätare Xanthorhoe quadrifasiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759). Fyrbandad fältmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 25-28 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer