Hästhovsfjädermott
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775)

Hästhovsfjädermott Platyptilia gonodactyla T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Platyptilia gonodactyla (Denis & Schiffermüller, 1775). Hästhovsfjädermott förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 22-28 mm. Larven lever från september till maj först i stjälken senare i skott och blad av hästhov, förpuppning i ett spinn på växten.

Mediafiler på webben
Läs mer