Mossig videstävmal
Gelechia muscosella Zeller, 1839

Mossig videstävmal Gelechia muscosella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gelechia muscosella Zeller, 1839. Mossig videstävmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 14-18 mm. Larven lever i hängena av vide och asp.

Mediafiler på webben
Läs mer