Enfältmätare
Thera juniperata (Linnaeus, 1758)

Enfältmätare Thera juniperata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Thera juniperata (Linnaeus, 1758). Enfältmätare förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 23-27 mm. Larven lever på en, förpuppning i ett tunt spinn mellan barren.

Mediafiler på webben
Läs mer