Vårtaggfly
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)

Vårtaggfly Brachionycha nubeculosa T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Brachionycha.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785). Vårtaggfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 49-56 mm. Larven lever på bl. a. björk, asp, hägg och lind, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer