Högnordiskt metallfly
Syngrapha parilis (Hübner, 1809)

Högnordiskt metallfly Syngrapha parilis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Syngrapha parilis (Hübner, 1809). Högnordiskt metallfly förekommer sällsynt från Dr till To. Vingbredd 26-30 mm. Larven lever på björk, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer