Ljus alguldmal
Phyllonorycter rajellus (Linnaeus, 1758)

Ljus alguldmal Phyllonorycter rajella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Phyllonorycter rajellus (Linnaeus, 1758). Ljus alguldmal.

Beskrivning

Vingbredd 6-9 mm. Huvudhår svarta framtill, vita baktill. Antenner ringade, spetsen vit, något kortare än framvingelängden. Framvingarna glänsande bronsbruna, den inre delen oftast grågul. På framkanten finns fyra ljusa hakar begränsade av mörka streck. På bakkanten fins tre hakar samt en vit fläck i närheten av basen. Vid vingspetsen en svart fläck. Från vingbasen ett ljust längsstreck som slutar vid första hakparet. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer där det växer klibbal.

Associationer

Näringsväxt: Alnus glutinosa.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i två generationer Maj-juni, juli-augusti. Larven lever i en undersidig mina belägen mellan två sidonerver, förpuppning i en tunn, ockragul kokong.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland samt Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland. Synonym Tinea alnifoliella Hübner, 1796. Mina av Ljus alguldmal Phyllonorycter rajellus i klibbalblad.

Mediafiler på webben
Läs mer