Kastanjebrunt glansmott
Selagia spadicella (Hübner, 1796)

Kastanjebrunt glansmott Selagia spadicella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Selagia spadicella (Hübner, 1796). Kastanjebrunt glansmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 23-28 mm. Larven lever från september till juni i ett vävrör på ljung, förpuppning i vävröret.

Mediafiler på webben
Läs mer