Eksvampmal
Nemapogon inconditellus (D. Lucas, 1956)

Sidensvampmal Nemapogon inconditella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Nemapogon inconditellus (D. Lucas, 1956). Sidensvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 12-17 mm. Huvudhår vita. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vitaktiga med brun teckning. Bakvingar grå.

Biologi

Habitat

Finns i skogsmiljöer med död ved.

Associationer

Värdväxt: Trametes versicolor.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever på tickor.

Utbredning

Hittills enbart påträffad i Skåne, Sandhammaren 17 juni 1954 samt på Gotska sandön 18 juni 2000. I övriga Norden finns den enbart i Danmark, saknas i Norge och Finland. Synonym Nemapogon heydeni Petersen, 1957

Mediafiler på webben
Läs mer