API Description

Form

https://naturforskaren.se/api/get/[scientific name]?locale=[locale]
or explicitly
https://naturforskaren.se/api/v1/spm/get/taxon/latin/[scientific name]?locale=[locale]

Example request

https://naturforskaren.se/naturalist/api/get/Lucanus%20cervus?locale=sv_SE
or explicitly
https://naturforskaren.se/naturalist/api/v1/spm/get/taxon/latin/Lucanus%20cervus?locale=sv_SE
[
or explicitly json : https://naturforskaren.se/naturalist/api/v1/spm/get/taxon/latin/Lucanus%20cervus.json?locale=sv_SE
or explicitly xml : https://naturforskaren.se/naturalist/api/v1/spm/get/taxon/latin/Lucanus%20cervus.xml?locale=sv_SE
]

Example response

https://naturforskaren.se/naturalist/api/get/Lucanus%20cervus?locale=sv_SE

              {
  "description":"Facts for Lucanus cervus in sv_SE.",
  "locale":"sv_SE",
  "scientificName":"Lucanus cervus",
  "taxonId":"ee25b1f7-3e2e-4e7a-a366-0947b26e69af",
  "pageUrl":"https://dina-web.net/naturalist/species/ee25b1f7-3e2e-4e7a-a366-0947b26e69af",
  "vernacular":{
   "sv_SE":"ekoxe",
   "fi_FI":"tamminkainen"
  },
  "media": [
    {
      "title": "Lucanus cervus",
      "mime": "image/jpeg",
      "url": "https://dina-web.net/naturalist/media/get-stream/2a6d0242-17b0-440c-a26d-ccdd60e99193",
      "copyrightOwner": "Stanislav Snäll",
      "license": "CC BY"
    },
    {
      "title": "Lucanus cervus, liten hane",
      "mime": "image/jpeg",
      "url": "https://dina-web.net/naturalist/media/get-stream/83babfab-c27a-4539-8a30-00fd2a9b4706",
      "copyrightOwner": "Stanislav Snäll",
      "license": "CC BY"
    },
    {
      "title": "Lucanus cervus, hona",
      "mime": "image/jpeg",
      "url": "https://dina-web.net/naturalist/media/get-stream/900dce7a-d5ca-4ec7-a9f9-24d80fa2bdf8",
      "copyrightOwner": "Stanislav Snäll",
      "license": "CC BY"
    },
    {
      "title": "Lucanus cervus, stor hane",
      "mime": "image/jpeg",
      "url": "https://dina-web.net/naturalist/media/get-stream/0f3e456d-e70d-40d1-9525-bd0664f80028",
      "copyrightOwner": "Stanislav Snäll",
      "license": "CC BY"
    }
],
  "category":{
   "SPM#General Description":{
     "title":"ingress",
     "content":"Stanislav Snäll",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#LookAlikes":{
     "title":"liknande taxa",
     "content":"Ekoxen är Europas största skalbaggsart. Hanarna med deras stora käkar är svåra att förväxla med någon annan skalbagge. Eventuellt kan småväxta honor förväxlas med bokoxenDorcus parallelipipedus..",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#Morphology":{
     "title":"beskrivning",
     "content":"Längd hos hanar 40-80 mm, honor 28-45 mm. Hanarna har kraftiga, hornliknande käkar (mandibler) ibland upp till en tredjedel av kroppens längd. Storvuxna hanar har även mycket brett huvud med kraftiga tinningskanter. Huvudet är tydligt bredare än halsskölden. Småväxta hanar har proportionellt mindre käkar och smalare huvud nästan utan tinningskanter. Hanarnas ben är långa och smala. Honor är kompaktare, byggda med litet huvudet som är mycket smalare än halsskölden och små mandibler, även deras ben är kortare och kraftigare än hanarnas. Täckvingarna hos båda könen är bruna till mörkt rödbruna. Halsskölden, huvud och undersida är matt svarta. Hanarnas stora käkar är rödbruna, ibland något ljusare än täckvingarna.",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#Distribution":{
     "title":"utbredning",
     "content":"I Sverige förekommer ekoxen från Skåne till Uppland, vanligare är den dock i de sydöstra delarna.",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#LifeCycle":{
     "title":"livscykel",
     "content":"Larvutvecklingen sker under jorden, på döda rötter av ädellövträd, i \nförsta hand ek och bok men även andra arter som kastanj och fruktträd. \nUtvecklingen kan ta lång tid, i vissa fall upp till sju år dock minimum \ntre år. Larven förpuppas också under jord där den bygger en kokong. \nKläckta skalbaggar kommer upp från mitten av juni och påträffas till \nandra halvan av juli. Honor kan i vissa fall överleva ända till mitten \nav augusti. Hanar lever kortare tid än honor och dör ganska kort efter \natt de parat sig några gånger. \n",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#Behaviour":{
     "title":"beteende",
     "content":"Under varma sommarkvällar kan man ofta se flygande hanar som lockas av honornas parningsferomon eller sav på skadade träd.",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#Habitat":{
     "title":"habitat",
     "content":"Ekoxen är en värmeälskande och värmekrävande art som prioriterar soliga \nglesa lokaler, ofta sydsluttningar, hagar och parkliknande \nlövträdsbestånd.",
     "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN"
   },
   "SPM#Biology":{
     "title":"biologi",
     "content":"
", "authors":"Stanislav Snäll, , Abbrev STAN" } } }