Älvgräsminerarmal
Elachista krogeri Svensson, 1976

Älvgräsminerarmal Elachista krogeri T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Elachista krogeri Svensson, 1976. Älvgräsminerarmal förekommer sällsynt i Nb och To. Vingbredd 8-10 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer