Björkskogsgräsminerarmal
Elachista nielswolffi Svensson, 1976

Björkskogsgräsminerarmal Elachista nielswolffi T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista nielswolffi Svensson, 1976. Björkskogsgräsminerarmal förekommer sällsynt från Dr till Jä. Vingbredd 7-9 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer