Strecktecknat backfly
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Strecktecknat backfly Agrochola lychnidis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermüller, 1775). Strecktecknat backfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 32-42 mm. Larven lever på diverse lövträd, buskar och örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer