Gråbostjälkvecklare
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758)

Gråbostjälkvecklare Epiblema foenella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epiblema foenella (Linnaeus, 1758). Gråbostjälkvecklare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 17-26 mm. Larven lever från september till maj i roten och stjälken av gråbo, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer