Mindre kornellmal
Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843)

Mindre kornellmal Antispila treitschkiella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Antispila treitschkiella (Fischer von Röslerstamm, 1843). Mindre kornellmal.

Beskrivning

Vingbredd 5-6 mm. Huvud glänsande brungrått. Antenner blyglänsande med ljus spets, något längre än halva framvingelängden. Framvingarna glänsande svartbruna med ett ljust, silver- eller guldglänsande tvärband samt två silver- eller guldglänsande fläckar i fram respektive bakkant. Bakvingar ljust grå. Den skiljer sig från Antispila metalella främst på storlek och framvingens mörkare färg.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med buskage av skogskornell.

Associationer

Näringsväxt: Cornus sanguinea.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gönvit och gör en stor fläckmina med exkrementerna utspridda. När den är fullvuxen skär den ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren.

Utbredning

Upptäcktes första gången i Sverige den 28 juni 2006 i Torslunda på Öland. I övriga norden har den ännu inte påträffats. Närmast finns den i norra Polen.

Mediafiler på webben
Läs mer