Större kornellmal
Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Kornellmal Antispila metallella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Antispila metallella (Denis & Schiffermüller, 1775). Kornellmal.

Beskrivning

Vingbredd 7-9 mm. Huvud kopparglänsande med en skiftning i grönt. Antenner blyglänsande, något längre än halva framvingelängden. Framvingarna kopparglänsande mörkbruna med ett ljust, silver- eller guldglänsande tvärband samt två silver- eller guldglänsande fläckar i fram respektive bakkant. Bakvingar ljust grå. Den skiljer sig från Antispila treitschkiella främst på storlek och framvingens ljusare färg.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer med buskage av skogskornell.

Associationer

Näringsväxt: Cornus sanguinea.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i maj-juni. Larven är gönvit och gör en stor fläckmina med exkrementerna utspridda. När den är fullvuxen skär den ut en oval säck och firar ner sig till marken. I denna säck förpuppas den och efter övervintring kläcks den till våren.

Utbredning

Är sällsynt påträffad från Skåne till Värmland. I övriga norden finns den i Danmark, ett äldre fynd i södra Norge men saknas i Finland. Mina av Kornellmal Antispila metallella i vildkornell.

Mediafiler på webben
Läs mer