Guldknoppmal
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Guldknoppmal Lampronia rupella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lampronia rupella (Denis & Schiffermüller, 1775). Guldknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår orangegula. Antennerna något längre än halva framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med violett skimmer. De är försedda med fyra gulaktiga fläckar, två i framkanten och två i bakkanten. Bakvingar mörkbruna.

Biologi

Habitat

Finns på rik ängsmark.

Associationer

Näringsväxt: Okänd.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever förmodligen på någon korgblomstrig växt.

Utbredning

Är allmänt påträffad från Torne lappmark i norr till Öland i söder. I övriga Norden finns den i Norge och Finland men saknas i Danmark. Synonym Tortrix naezeniana Thunberg, 1797.

Mediafiler på webben
Läs mer