Sebrasvampmal
Nemapogon nigralbellus (Zeller, 1839)

Svartvit svampmal Nemapogon nigralbella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Nemapogon nigralbellus (Zeller, 1839). Sebrasvampmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-17 mm. Huvudhår vitaktiga. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna vita med svart teckning. Bakvingar gråbruna. Liknar Nemapogon picarellus men skiljer sig på att den saknar det obrutna svarta strecket som går från vingens bas till dess spets.

Biologi

Habitat

Finns i naturskogar med lövskog samt parker med gott om trädtickor.

Associationer

Värdväxter: Piptoporus betulinus, Inonotus radiatus.

Beteende

Fjärilen flyger i skymningen samt om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever i tickor och murken ved.

Utbredning

Påträffad från Skåne till Hälsingland. I övriga Norden finns den sällsynt i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer