Frågeteckenmetallfly
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)

Frågeteckenmetallfly Syngrapha interrogationis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758). Frågeteckenmetallfly förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 32-40 mm. Larven lever på bl. a. blåbär, odon och ljung, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer