Buskvårtbitare
Pholidoptera griseoaptera (De Geer, 1773)

Hane av buskvårtbitare, Pholidoptera griseoaptera. T2 Göran Liljeberg

Texter: Thomas Strid, Erland Dannelid, Oskar Kindvall, Rikard Vestin, Urban Wahlstedt CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Pholidoptera.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Liknande taxa

Övriga gråbrunaktiga vårtbitararter har större vingar. Växthusgräshoppan har längre palper och finns i annan miljö.

Beskrivning

Hanen blir 13-15 mm och honan 17-20 mm (exklusive äggläggningsrör). Honans äggläggningsrör blir 9-11 mm. Kroppen är ganska bred och går i brunt, grått och beige. Undersidan är gul. Honorna är mer enfärgade. Honorna är i praktiken vinglösa (små rudiment sticker ut som små rundade flikar bakom halsskölden). Hanarnas vingar är också mycket korta och består enbart av själva spelorganet.

Biologi

Habitat

Lever bland buskar och annan ganska högväxt vegetation. Buskrika hagmarker, parker och trädgårdar är alldeles utmärkta miljöer.

Spridning

Artens förekomst begränsas av klimatet och i områden med för kort växtsäsong lyckas den inte överleva.

Födoval

Äter både växtdelar och småkryp.

Beteende

Äggen läggs på grenar och barkbitar inne i buskage där det är skuggigt. Läte. Utstöter enstaka korthuggna "strt" från buskar och örter dag som natt. Ljudet är ganska kraftigt och hörs på många meters avstånd. Tillsammans spelar djuren ivrigare.

Livscykel


Utbredning

Förekommer allmänt inom hela sitt utbredningsområde. Hittills har arten påträffats upp till södra Gästrikland, men utbredningsgränsen kommer förmodligen att förflyttas sakta norrut i takt med den globala uppvärmningen.


Mediafiler på webben
Läs mer